Javno preduzeće „Vojvodinašume“ se ove godine u okviru 48. sajma LORIST uz redovan program na svom centralnom štandu Novosadskog sajma, 9. oktobra javnosti predstavilo na jedan novi način u Lovnoturističkom centru „Kaćka šuma”.

Kac 2 (2)

Marta Takač, direktorica preduzeća pozdravila je tog dana sve prisutne istakavši da centralni deo ove jedinstvene promocije predstavlja izložba trofeja „100 jelenskih rogova“ odstreljenih u lovištima kojima gazduje Preduzeće.

Kac 6

Mogli su se videti izuzetno vredni trofeji među kojima je bilo 12 zlatnih, 24 srebrnih i 30 bronzanih medalja. Najtrofejniji je bio primerak od 234,51 poena, odstreljen u Posavskom lovištu Karakuša, a drugi, od 232,18, odstreljen u lovištu Deliblatska peščara.

Kac 9 (2)

Rukovodilac službe lovstva i ribarstva Šumskog gazdinstva „Sombor“ Stanko Kosovac, rekao je da se na ovoj izložbi nalaze izuzetno vredni trofeji iza kojih stoji veliki rad zaposlenih u Vojvodinašumama, jer je neophodno uložiti mnogo truda da bi se odgojila jelenska divljač sa ovako kvalitetnim trofejnim rogovima.

Kac 1 (2)

Predsednik Skupštine AP Vojvodine, Ištvan Pastor posetio je ovaj jednodnevni događaj i obišao pultove na kojima su održavane razne prezentacije iz oblasti šumarstva, lovstva, lovnog turizma i ribolova.

Kac 5 (2)

Prezentovani su novi evropski trendovi u gazdovanju jelenskom divljači, evropska iskustva u razvoju ribolovnog turizma i potencijali i realne mogućnosti njegovog razvoja u AP Vojvodini.

Kac 3 (2)

Učenici Srednje šumarske škole iz Kraljeva i studenti Šumarskog fakulteta koji su tog dana bili gosti na ovom događaju mogli su na licu mesta da se upoznaju sa onim čime se preduzeće bavi. Održana je demonstracija „Mogućnost bespilotnog aerofotogrametrijskog sistema“ i predstavljen je poligon za lovno streličartvo u lovištu Kaćka šuma.

Kac 4

Kac 10

Na paviljonu lovstva predstavljanje su brendirane signalno-markirne opreme za učesnike u prigonskom lovu na divlje svinje u lovištima JP “Vojvodinašume“.

Kac 7 (2)

Radnici JP „Vojvodinašume” su specijalnom mašinom isekli i uništili 45.000 metara zaplenjenih mreža koje su ribokradice postavile na ribarskim područjima koja koristi preduzeće.

Kac 8 (2)

Na kraju programa usledilo je proglašenje i dodela nagrada najboljim lovočuvarima i ribočuvarima JP “Vojvodinašume“.