Direktorica Javnog preduzeća „Vojvodinašume“ Marta Takač i predsednik Skupštine AP Vojvodine Ištvan Pastor su u sredu 17. septembra otvorili  dva  velika  i  jedinstvena uzgajališta krupne divljači  u Republici Srbiji. U okviru dva lovišta kojima gazduje JP Vojvodinašume otvorena je farma za uzgoj jelena lopatara u lovištu Ristovača i reprocentar za proizvodnju divljih svinja  u lovištu Kamarište.

Direktorica Marta Takač istakla je da zbog velike tražnje za ovom vrstom lova na tržištu EU, odakle i dolazi najveći broj inostranih lovaca, ovo preduzeće će razvojnom poslovnom politikom u oblasti lovstva svoju lovno-turističku ponudu prema ovom tržištu u velikoj meri unaprediti i poboljšati, i na taj način opravdati ulogu lidera u oblasti lovstva u Republici Srbiji. Ona je dodala da su „Vojvodinašume“ još jedan od dokaza kako javno preduzeće može pozitivno i uspešno da posluje i kako njime može domaćinski da se upravlja.

Po završetku obilaska terena, predsednik Pastor je rekao da JP „Vojvodinašume“ ispunjava sve svoje planove i da je to jedno od retkih preduzeća koje unapred zna šta će se dešavati i u kom pravcu će poslovati u narednih nekoliko godina. On je rekao da je ovo primer kako se može napraviti značajan iskorak u nekoj oblasti, i ako je to moguće u šumarstvu i oblasti lova, onda je moguće i u svim drugima.

Završetkom prve faze izgradnje farme jelena lopatara postavljena su dva separata površine 37,04 ha u kome se nalazi inicijalno matično stado od 64 grla. Završetak druge faze ovog projekta planiran je za septembar 2015. godine, kada će se brojnost matičnog fonda povećati na planski broj od 280 grla i tada će farma jelena lopatara ući u puni proizvodno tehnološki proces uzgoja ove vrste jelena.

JP „Vojvodinašume“ je u lovištu Kamarište kojim gazduje, u okviru poslovne politike za 2014. godinu završilo kompletnu izgradnju prvog reprocentra za proizvodnju divljih svinja na području Republike Srbije. Radi se o jedinstvenom modelu uzgajališta divljih svinja u Srbiji, koji svoju punu proizvodno-uzgojno funkciju treba da dostigne u 2016. godini.Osnovna namena reprocentra je da se kroz farmski uzgoj divljih svinja, u potpuno prirodnim uslovima na površini od 503 hektara, u punom tehnološkom smislu svake godine proizvede od 270 do 300 divljih svinja za potrebe prigonskih lovova u poligonskim lovištima JP „Vojvodinašume“.