Danubeparks ovogodišnji pobednik nagrade „Natura 2000“

U Briselu je 21. maja, u velikoj konkurenciji od više od 100 projekata koji se bave Natura 2000 staništima, projekat DANUBEPARKS proglašen za ovogodišnjeg pobednika Natura 2000 nagrade!

Ova pan-evropska nagrada predstavlja jedno veliko priznanje za aktivnu i uspešnu saradnju među partnerima ovog projekta iz brojnih zemalja koje upravljaju zaštićenim područjima na toku reke Dunav, a među kojima se nalazi i JP Vojvodinašume.

N

Komesar Karmenu Vella je tog dana u Briselu u okviru velike svečanosti u sedištu Evropske komisije dodelio Karlu Mancanu, predsedniku DANUBEPARKS asocijacije, nagradu za izuzetna dostignuća u prekograničnoj saradnji i Natura 2000 umrežavanju u poslednjih nekoliko godina. „Definitivno, ovo je veliko priznanje za naš zajednički rad u prošlosti i motivacija da se nastavi dalja saradnja i poboljša zajednički rad za dunavska zaštićena područja i Natura 2000“, naglašava Mancano.

Pored ovog priznanja za uspešnu zaštitu i očuvanje prirode u Evropi, u kategoriji prekogranične saradnje i umrežavanja, DANUBEPARKS mreža dobila je i novčanu nagradu kao podršku za organizaciju lokalnih Natura 2000 događaja.

DANUBEPARKS mreža osnovana je 2009. godine kao mreža zaštićenih područja duž reke Dunav koja na ovom toku od 2.840 km, između Švarcvalda na zapadu i Crnog mora na istoku, od tada predstavlja platformu za sardnju 20 zaštićenih područja u 9 podunavskih zemalja.

Natura 2000 Award_winners_Brisel 2015_a

U poslednjih nekoliko godina je u okviru transnacionalnih projekata finansiranih od strane programa EU za evropsku teritorijalnu saradnju u jugoistočnoj Evropi (SEE ETC), realizovano više od 150 aktivnosti upravljanja staništima, očuvanja vodećih vrsta i eko turizma.

2015. godine počela je sa radom novo osnovana DANUBEPARKS asocijacija čiji će prioritet budućeg rada biti dalji razvoj reke Dunav, kao stanišnog koridora i evropske zelene linije života.