JP „Vojvodinašume“ objavljuje da je uz podršku WWF Mediterranean Programme zvanično 07. 03. 2103. god. postalo član EUROPARC federacije. Ovim putem se zahvaljujemo celom timu projekta „Parkovi Dinarskog luka“, jer bez njihove nesebične pomoći ne bi u skorije vreme postali članovi ove velike EUROPARC familije.