Svetska organizacija za zaštitu prirode WWF Adria u saradnji sa mrežom zaštićenih područja Parkovi Dinarida okupila je od 24. do 26.02.2016. godine u ličkom Pećinskom parku “Grabovača”  predstavnike preko 60 zaštićenih područja iz regiona Dinarida na radionici o unapređenju odnosa sa lokalnim stanovništvom.

Radionica je bila posvećena uspostavljanju mehanizama za praćenje stepena saradnje između zaštićenih područja i lokalnih zajednica, kroz određivanje indeksa interakcije i definisanje mera za njegovo povećanje.

IMG_6087
Osim radionice na kojoj su učestvovale predstavnice JP “Vojvodinašume”, Radmila Šakić Peurača i Biljana Latić održan je i  sastanak Upravnog odbora i Generalna skupština Parkova Dinarida – mreže zaštićenih područja Dinarida, na kojoj su članovi ove međunarodne asocijacije primili JP”Vojvodinašume”Petrovaradin kao upravljača Specijalnog rezervata prirode”Gornje Podunavlje” u članstvo asocijacije.

IMG_6090
U SRP”Gornje Podunavlje” će se posebno definisati program poboljšanja komunikacije s lokalnom zajednicom i njeno uključivanje u upravljanje kako bi lokalno stanovništvo moglo osetiti društveno ekonomske koristi od života u zaštićenom području. Akcenat se daje i na razvoju posebnih edukativnih programa za školsku decu.

IMG_6088

Cilj ovog projekta je unapređenje kvaliteta života ljudi koji žive ili gravitiraju na teritoriji zaštićenih područja, kroz promociju održivog korišćenja prirodnih resursa, sprovođenje zajedničkih inicijativa sa lokalnim stanovništvom i poboljšanje politika zaštite i valorizacije prirodnih dobara.

Mreža Parkovi Dinarida nakon ove generalne skupštine broji 63 člana.