U prisustvu privrednika,predstavnika lokalne samouprave i privredne komore Vojvodine i Novog Sada, 24.marta u Matici Srpskoj u Novom Sadu dodeljena tradicionalna priznanja “Kapetan Miša Anastasijević” privrednicima, pojedincima i ustanovama sa područja 12 opština Južnobačkog okruga, koje pokriva Regionalna privredna komora Novi Sad.

Ovu akciju  afirmacije srpskog preduzetništva, već 11 godina,  zajednički organizuju Fakultet tehničkih nauka i Media Invet iz Novog Sada,zajedno sa Regionalnom privrednom komorom Novi Sad i pod pokroviteljstvom Privrednih komora Vojvodine i Srbije.  Priznanje, koje se sastoji od Plakete i Zlatnika sa likom Kapetana Miše, uglednog srpskog privrednika i dobrotvora iz 19.veka, umetničko je delo Ljubiše Mančića, akademskog vajara iz Beograda.

Tako je za najbolju kompaniju u 2010.godinu proglašeno javno preduzeće “Vojvodinašume”. U obrazloženju stručnog žirija  je,i zumeđu ostalog rečeno:

“Već 9 godina od zvaničnog osnivanja, “Vojvodinašume” aktivno rade na uzgoju i očuvanju šumskog blaga  na području pokrajine i zaštiti životne sredine, kroz četiri šumska gazdinstva i specijalizovani deo preduzeća za lov i lovni turizam. Kao najveće pokrajinsko javno preduzeće, ima 1.750 zaposlenih i posluje na tržišnim principima,čime se izdvaja od ostalih javnih preduzeća sa budžetskim finansiranjem“.

Na čelu kompanije od 2005.godine je dipl.inž.šumarstva i istaknuta privrednica Marta Takač, koja je, pre ove funkcije, imala zapaženu poslovnu karijeru u Budimpešti i Subotici. Marta je i poslanica u Skupštini AP Vojvodine i članica delegacije Srbije u Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope.

Za održivo upravljanje šumama, u skladu sa strogim međunarodnim standardima i uspešno poslovanje, ovo javno preduzeće nagrađujemo kao “Kompaniju 2010” godine na području RPK Novi Sad.

Pored “Vojvodinašuma”, dodeljeno je još 19 priznanja,a među slavodibitnicima su i: episkop Bački dr Irinej (Bulović), Fakultet za fizičku kulturu Novi Sad, dr Željko Vidović,predsednik opštine Vrbas, Univerzitet “Edukons” iz Sremske Kamenice, istaknuti naučni radnik prof. dr Slobodanka Latinović, Institut za zaštitu dece i omladine Vojvodine i drugi.

U ime domaćina, nagrađenim je čestitke uputio predsednik Regionalne privredne komore Novi Sad  Dragan Lukač, o srpskom zadužbinarstvu i Kapetanu Miši Anastasijeviću besedio je pesnik i književnik Pero Zubac, dok je  kriterije za dodelu priznanja obrazložio predsednik stručnog žirija prof.dr Ilija Ćosić, dekan Fakulteta tehničkih nauka Novi Sad.

U umetničkom delu programa nastupili su učenici Muzičke škole “Isidor Bajić” iz Novog Sada.

Zahvaljujući se, u ime nagrađenih privrednika, generalna direktorka “Vojvodinašuma” Marta Takač je rekla da su za nama dve veoma složene i teške godine, ali da privrednici energijom, novim idejama i snagom kolektiva nastoje da stvore povoljniji okvir za uspešnije poslovanje.

“Ovo je lepa tradicija vrednovanja rada preduzeća i pojedinaca, koju treba nastaviti. Meni je čast što se, u ime ovako uglednih preduzetnika i javnih radnika, mogu zahvaliti na priznanju, koje godi, ali i obavezuje“ , naglasila je Takač.