Javno preduzeće  „Vojvodinašume“ je novu sezonu pošumljavanja započelo setvom žira hrasta lužnjaka u Sremu. Lepo vreme išlo je na ruku šumarima, pa je organizovan i rad subotom. Ako se steknu svi uslovi, setva bi trebala da bude završena do kraja kalendarske godine.

Do početka novembra je u registrovanim objektima za proizvodnju repromaterijala sakupljeno ukupno preko 200.000 kilograma kvalitetnog semena, koje će biti upotrebljeno kako za  obnovu, tako i za podizanje novih šuma.

Žir iz Srema biće takođe posejan u Banatu, a jednim delom i u Bačkoj. Napravljena je distribucija potrebnih količina za sve ogranke Preduzeća, organizovan je prevoz i seme će ovih dana biti dostupno na terenu kako bi setva bila izvršena u optimalnom periodu. Dve godine za redom izostao je urod semena ove plemenite vrste drveća. Za to vreme, održavane su površine koje su bile pripremljene za pošumljavanje. Plan je da se takom jeseni i proleća  na nivou Preduzeća semenom hrasta lužnjaka  pošumi čak 442 hektara.

Sa sadnjom sadnica ostalih vrsta drveća se još čeka. Sezona za sadnju sadnica topole će početi kada opadne list.

Do kraja sezone jesen 2017./proleće 2018. planira se pošumljavanje od ukupno 1.526 hektara.