JP „Vojvodinašume“, u sklopu svojih redovnih aktivnosti, bave se i problematikom pojave ilegalnih deponija na teritoriji gde je korisnik. Akcije uklanjanja  sprovode se u kontinuitetu, zavisno od potreba.

foto_sakupljanje otpada

Pored prethodno navedenih aktivnosti,  JP „Vojvodinašume“,  učestvuje i u sakupljanju otpada, koje se naročito javlja u vikend naseljima, mestima predviđenim za okupljanje građana, sportskih ribolovaca itd. Na ovom zadatku, nam se povremeno pridružuju i razne institucije, kao što su: NVO, lovačka i ribolovačka udruženja, škole i lokalne zajednice. Tom prilikom se sakupljeni otpad, otprema vozilima JP “Vojvodinašume“,  na registrovane lokalne deponije.

foto 2_sakupljanje otpadaa

JP „Vojvodinašume“ upućuje apel široj javnosti, da zajedničkim naporima čuvamo prirodu, između ostalog i tako što ćemo iza sebe, nakon boravka u šumi, ostaviti samo:“…tragove svojih stopa“.