Na području Specijalnog rezervata prirode „Obedska bara“, tridesetak zaposlenih u JP „Vojvodinašume“, učestvovalo je u utorak, 17. oktobra, u radnoj akciji revitalizacije vlažnih staništa ovog močvarnog predela.

U cilju ponovnog otvaranja zaraslih vodeno-barskih staništa, kreiranja pogodnih uslova za opstanak retkih biljnih i životinjskih vrsta, kao i omogućavanja nesmetanog protoka vode, zaposleni iz ŠG „Sremska Mitrovica“, ŠU „Kupinovo“ i Direkcije preduzeća, radili su na uklanjanju invazivne i alohtone vegetacije, poput žbunja i niskog drveća.

Ovaj radni dan, koji je za većinu učesnika akcije podrazumevao nešto drugačije iskustvo od onog svakodnevnog, predstavljao je zapravo nastavak aktivnosti koje su tokom avgusta započeli volonteri iz devet zemalja. Međunarodni  volonterski ekološki kamp pod nazivom „Povratak ibisa“, u kontinuitetu se održava od 1992. godine i zahvaljujući toj tradicionalnoj manifestaciji, nakon 60 godina, crni ibis se ponovo vratio na svoje stanište, u Obedsku baru.