Javno preduzeće Vojvodinašume se odazvalo pozivu Pokrajinskog kriznog štaba da se priključi odbrani od poplave Sremske Mitrovice, Morovića, Kupinova, Klenka, Jamene, Bosuta i Višnjićeva.

Na raspolaganje je data sva raspoloživa mehanizacija i zaposleni su angažovani na podizanju odbrambenog nasipa u ovim mestima i u evakuaciji stanovništva.

Pošto je poplavni talas zahvatio šume i prirodna staništa divljači preduzete su i preventivne mere u zbrinjavanju divljači.