Javno preduzeće “Vojvodinašume” je u periodu 16.-19.05.2011.god bilo domaćin predstavnicima Nacionalnog parka “Donau Auen” iz Austrije. Delegaciju NP “Donau Auen” su činili Direktor parka – gosp. Karl Mancano, Danubeparks project menadžer – Georg Frank i gosp. Jozef Steiner.

Tokom četvorodnevne posete austrijske kolege su imale priliku da se upoznaju sa delatnostima našeg preduzeća ali i da posete zaštićena područja kojima upravlja JP “Vojvodinašume” (Gornje Podunavlje, Koviljsko-petrovaradinski rit, Deliblatska peščara I Obedska bara).

Brojne diskusije sa kolegama iz različitih delova preduzeća su bile usmerene ka definisanju ciljeva zaštite staništa i vrsta, trenutnoj ulozi preduzeća u okviru Danubeparks projekta ali i definisanje budućih okvira saradnje dve institucije.