JP Vojvodinašume započelo je u novembru novu sezonu pošumljavanja. Na površinama koje su preduzeću dodeljene na upravljanje i gazdovanje planirani obim radova za sezonu 2015/2016 iznosi 2.231 hektar gde će biti utrošeno 157.000 kilograma žira hrasta lužnjaka i 355.000 topolovih sadnica proizvedenih u rasadnicima JP „Vojvodinašume“.

Sadnica

Na 1.834 hektara izvršiće se obnova šuma, nove šume će se podići na 198 hektara zemljišta, a zbog ovogodišnje štete od suše gde se posušilo oko 200 hektara jednogodišnjih zasada pristupiće se ponovnom pošumljavanju. U narednim mesecima biće posejano 157.000 kilograma semena hrasta lužnjaka i planira se sadnja ukupno 804.980 sadnica od kojih je 104.200 hrasta lužnjaka, 354.000 topole, 21.000 bele topole, 19.880 crnog bora, 55.900 poljskog jasena, 93.100 vrbe, 151.000  bagrema, 900 crne topole i 5.000 sadnica crnog oraha.

Zir_Vojvodinasume

Pošumljavanje će biti najobimnije u ŠG „Banat“, gde će obnova šuma biti izvršena na površini od 702 hektara, a podizanje novih šuma na 27 hektara. U Sremskom području obnova šuma biće izvršena na 340 hektara, a podizanje novih šuma na površini od 29 hektara. U Južnobačkom okrugu šume će biti obnovljene na 389 hektara, a novi šumski zasadi biće podignuti na 88 hektara. U Severnobačkom okrugu, obnova se radi na 403, a sadnja novih šuma na 54 hektara.

Dugoročno opredeljenje poslovodstva JP Vojvodinašume je povećanje površina pod šumom, kako bi se promenila slika šumovitosti AP Vojvodine i ostvarile brojne korisne funkcije šume. Obzirom da Vojvodina predstavlja najobešumljeniju regiju u Evropi sa manje od 7% površine pod šumom, JP Vojvodinašume svake godine ulaže velike napore da uz redovnu obnovu, podiže i nove šume.