U JP “Vojvodinašume” danas su stigla tri nova savremena forvardera za iznošenje trupaca iz šuma, sa kojima je za ovu godinu zaokruženo investiranje u šumsku mehanizaciju ovog preduzeća.

KAPITALNA ULAGANJA U MEHANIZACIJU JP VOJVODINAŠUME

KAPITALNA ULAGANJA U MEHANIZACIJUU JP “Vojvodinašume” danas su stigla tri nova savremena forvardera za iznošenje trupaca iz šuma, sa kojima je za ovu godinu zaokruženo investiranje u šumsku mehanizaciju ovog preduzeća.- Sa ovim novim specijalnim mašinama završavamo uspešno poslovnu godinu, jer smo uspeli da obnovimo šumsku mehanizaciju, da na taj način pomognemo i zaposlenima, jer im korišćenje ovih mašina pruža daleko veću bezbednost u obavljanju terenskih zadataka i da sve to platimo iz sopstvenih sredstava, bez zaduživanja. I sa ovim kapitalnim ulaganjem na kraju godine nismo kreditno opterećeni, što je nesvakidašnje za jedno javno preduzeće, ali baš smo zbog toga i ponosni na tu činjenicu – istakla je prilikom svečane primopredaje mehanizacije, direktorka JP “Vojvodinašume” Marta Takač.

Posted by Vojvodinašume on Четвртак, 27. децембар 2018.

Nove “John Deere” mašine stigle su u Šumsko gazdinstvo “Sremska Mitrovica”, u Moroviću, a sa njima ovo preduzeće sada broji ukupno 20 inteligentnih mašina, kojima je zadatak da pomognu u teškom fizičkom radu zaposlenih na terenu. Forvarderi su namenjeni za Šumska Gazdinstva  „Sr. Mitrovica“, ŠG „N. Sad“  i  ŠG „Banat“ Pančevo. – Sa ovim novim specijalnim mašinama završavamo uspešno poslovnu godinu, jer smo uspeli da obnovimo šumsku mehanizaciju, da na taj način pomognemo i zaposlenima, jer im korišćenje ovih mašina pruža daleko veću bezbednost u obavljanju terenskih zadataka i da sve to platimo iz sopstvenih sredstava, bez zaduživanja. I sa ovim kapitalnim ulaganjem na kraju godine nismo kreditno opterećeni, što je nesvakidašnje za jedno javno preduzeće, ali baš smo zbog toga i ponosni na tu činjenicu – istakla je prilikom svečane primopredaje mehanizacije, direktorka JP “Vojvodinašume” Marta Takač.

PRIMOPREDAJA FORVARDERA – MOROVIĆ

PRIMOPREDAJA FORVARDERA – MOROVIĆ

Posted by Vojvodinašume on Четвртак, 27. децембар 2018.

Da su ovi strojevi najsavremeniji,  te da je JP „Vojvodinašume“ jedno od retkih javnih preduzeća koje ide u korak sa tehnološkim novitetima, potvrdio je i Jure Vončina, direktor slovenačkog „Tehnogozda“ koji je i ovlašćeni zastupnik „John Deere“.

NOVA MEHANIZACIJA U JP VOJVODINAŠUME

NOVA MEHANIZACIJA – 3 FORVARDERA – MOROVIĆ

Posted by Vojvodinašume on Четвртак, 27. децембар 2018.

– Ove mašine su ulog i u posao i u ljudstvo jer su u pitanju inteligentni strojevi, odnosno mašine koje prepoznaju kakav pokret treba da uradi da bi proces podizanja trupaca i njegovo iznošenja iz šume bio besprekoran. Koliko pomaže ljudstvu na terenu, najbolje govori činjenica da na godišnjem nivou uz pomoć ovih specijalizovanih mašina može da se iznese oko 500 prikolica više nego što to mogu sami ljudi na terenu – rekao je Vončina.

U najnoviju mehanizaciju JP „Vojvodinašume“ uložila je dva miliona evra, odnosno 240 miliona dinara, iz sopstvenih sredstava.