U vreme ekstremno visokog vodostaja u mnogim šumskim upravama se tradicionalno primenjuje privlačenje trupaca čamcima.U trupce se ukucavaju klanfe ili ekseri, a zatim se trupci povezuju kanapom ili žicom u obliku željezničke kompozicije ili splavova.Na ovaj način se može transportovati više desetina trupaca odjednom, ako se za pogon koristi motor.Na obali se koristi provereno transportno sredstvo, traktorska ekipaža.