JP “Vojvodinašume” je kao upravljač ribolovnih voda, u skladu sa godišnjim programom upravljanja ribolovnim područjem SRP “Gornje Podunavlje” za 2013. godinu, u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, finansiralo aktivnosti u okviru kapitalnih ulaganja, odnosno nabavku riblje mlađi za poribljavanje, i aktivnosti u okviru tekućih ulaganja kao što su revitalizacija ribljih plodišta, uređenje i održavanje ribljih staništa.

Izvršena je revitalizacija ulaza u prirodno mrestilište Harčaški kanal, izmuljivanje i pročišćavanje dela ulaznog kanala. Ovim radovima doprinelo se kvalitetnijem protoku vode i boljoj komunikaciji između reke Dunav i rukavca – Harčaškog kanala kao prirodnog mrestilišta.