Na štandu preduzeća je održana konferencija za štampu, gde su u svojstvu domaćina na novinarska pitanja odgovarali generalni direktor prduzeća g-dja Marta Takač i pomoćnici direktora Gojko Janjatović i Milenko Ilić.

Novinari su upoznati sa oblastima delovanja preduzeća. Prezentovan je projekat „Škola u prirodi“, putem koje se školska deca bliže upoznavaju sa visokim vrednostima Zaštićenih prirodnih dobara.

predstavnici medija

U okviru sajamskih dešavanja, u Zavodu za zaštitu prirode Srbije u Novom Sadu, održan je 27. 09. 2006. godine sa početkom u 13,00h okrugli sto na temu „Održivo korišćenje prirodnih resursa u SRP Koviljsko-petrovaradinski rit“. Na skupu su govorili Zoran Novčić, direktor ŠG Novi Sad, dr Biljana Panjković, direktor Zavoda za zaštitu prirode Srbije – RJ Novi Sad, mr Miljan Velojić, samostalni referent za zaštitu životne sredine u JP Vojvodinašume i Aleksandra Vujasinović, samostalni referent za zaštitu životne sredine u ŠG Novi Sad.

Učesnici okruglog stola su upoznati sa aktivnostima upravljača i Zavoda za zaštitu prirode Srbije po pitanju aktivne zaštite na ovom zaštićenom prirodnom dobru, pre svega, ekološkom restauracijom vlažnih staništa u severozapadnom delu rezervata. Isto tako, istaknuti su i napori koje upravljač čini da bi korišćenje prirodnih resursa u okviru svojih redovnih delatnosti bilo u cilju održivog gazdovanja.