Bad Radkersburg u Austriji  bio je domaćin međunarodne završne konferencije coopMDD projekta, koja je održana 28.06.2019. god. Ujedno, ovo je bila prilika  da se proslavi i proglašenje austrijskog rezervata biosfere „Lower Mura“ koji je UNESCO zvanično odobrio sredinom juna meseca.

Konferencija je okupila preko 100 učesnika iz 5 država i u okviru nje je predstavljen dvogodišnji rad svih partnerskih institucija na iznalaženju najboljeg pristupa upravljanju budućim pentalateralnim rezervatom biosfere „Mura-Drava-Dunav“.

Javnom preduzeću „Vojvodinašume“, kao partneru na projektu, pripala je čast i zadovoljstvo da bude i aktivni član ove međunarodne finalne konferencije. Naime, direktorica Marta Takač je u ime preduzeća potpisala Sporazum o saradnji između projektnih partnera i zaštićenih područja koja se nalaze u okviru RB „Mura-Drava-Dunav“. Sporazum, čiji je osnov svakako ministarska deklaracija iz 2012. god, predstavlja platformu za buduću saradnju svih relevantnih institucija u narednom periodu.

 U okviru coopMDD projekta ostvareni su rezultati vredni pažnje i to pre svega oni koji su vezani za izradu ,,Smernica za rečni dimanični koridor“ koje će poslužiti i za izradu nominacije za RB “Mura-Drava-Dunav”, Akcionog plana za budući rezervat biosfere „Mura-Drava-Dunav i uspostavljanju mreže Škola na reci, koja je u SRP “Gonje Podunavlje” izgrađena u Eko-centru Karapandža.

Ova konferencija je dala doprinos u stručnoj razmeni mišljenja između predstavnika relevantnih institucija iz Vladinog i NVO sektora, naučnih regionalnih institucija i stručnih kuća.

Na konferenciji su učestvovale i kolege iz partnerskih institucija (Euronatur i Zelene prsten) sa Sava TIES projekta čiji je preduzeće aktivni član.