Skup povodom obeležavanja početka realizacije projekta FORRET (Razvoj prekograničnog projekta šumske retenzije za integrisano upravljanje rizicima od poplava, životnom sredinom i šumama) održan je 17. 05. 2018. god. u porostorijama Hrvatskih voda u Zagrebu sa početkom u 11:00 časova. Projekat FORRET je zajednički projekat hrvatskih i srpskih institucija iz područja upravljanja vodama i gazdovanja šumama, uključujući zaštitu prirode i očuvanje biodiverziteta na prekograničnom području sliva reke save u regionu Spačvansko-Bosutskih šuma. Ovo plavno područje je od posebnog značaja, kako za nacionalne šumarske institucije vezane za održivo gazdovanje šumama, tako i za mnoge značajne vrste i staništa koja egzistiraju u dobro očuvanim hrastovim šumama i močvarama ovog područja.

 Uz glavni cilj projekta, smanjenje rizika od poplava kroz uspostavljanje zajedničkog monitoringa i mera upravljanja rizicima od poplava (unapređenje sistema upravljanja rizicima od poplava), merama “zelene infrastructure” među kojima bi bila i prekogranična šumska retenzija za rasterećenje savskih velikih voda, osiguralo bi se kvalitetnije gazdovanje šumama uz poboljšanje ekološkog stanja i očuvanja biodiverziteta. Realizacija projekta je počela 01. septembra 2017. god. u trajanju od 30 meseci, odnosno završetak i zatvaranje projektnih aktivnosti planirano je za februar 2020. godine.Vrednost projekta je 1.626.842,24 Eura, od čega će se potencijalno finansirati 85% iz Programa prekogranične saradnje IPA Hrvatska-Srbija 2014–2020., dok će preostalih 15% biti samofinansiranje projektnih partnera (u Republici Hrvatskoj – Hrvatske vode kao vodeći partner, u  Republici Srbiji – Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine”, Javno preduzeće „Vojvodinašume” i WWF Adria, međunarodna asocijacija za zaštitu prirode i očuvanje biodiverziteta.

„Želio bih naglasiti da je u posljednje vrijeme, uslijed sve izraženijih klimatskih promjena i porast rizika od poplava vrlo važna učinkovita i održiva zaštita od poplava, a sa ovakvim integriranim upravljanjem rizicima od poplava, okolišem i šumama te kroz uspostavu monitoringa i mjera upravljanja rizicima od poplava, među kojima je i prekogranična šumska retencija za rasterećenje velikih savskih voda, osigurati će se uvjeti boljeg ekološkog stanja područja što će u konačnici doprinijeti kvalitetnijem upravljanju šumama kao i očuvanju bioraznolikosti ovog područja od jedinstvene vrijednosti“ – istaknuo je Zoran Đuroković, generalni direktor Hrvatskih voda.

Pomoćnica ministra zaštite okoliša i energetike Republike Hrvatske Elizabeta Kos je u svom govoru rekla kako Republika Hrvatska i Republika Srbija, iako još nemaju uspostavljenu bialteralnu vodnogospodarsku suradnju, uspješno surađuju na multilateralnoj razini, u provedbi Konvencije o suradnji na zaštiti i održivoj uporabi rijeke Dunav, u okviru Međunarodne komisije za zaštitu rijeke Dunav – ICPDR-a, te u okviru provedbe Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save, u okrilju Savske komisije, kao i u obrani od leda zajedno s Mađarskom, te je ideja o predmetnom projektu i nastala kao rezultat te suradnje.

Govoreći o samom projektu FORRET, pomoćnica ministra je pozdravila projekat i planirane aktivnosti izrazivši uvjerenje da će projekat značajno pridonijeti smanjenju rizika od poplava u obje države kako se više nikada ne bi ponovili scenariji katastrofalne poplave iz maja 2014. godine.„Javno vodoprivredno preduzeće Vode Vojvodine sa posebnom pažnjom donosi i sprovodi strateški razvojne programe. Aktivno učešće u projektima prekogranične saradnje poput ovog čijem početku prisustvujemo za nas ima neizmeran značaj.“ – naglasio je Slavko Vrndžić, direktor JVP Vode Vojvodine.

Marta Takač, direktorka JP Vojvodinašume istakla je: „Nadam se da ćemo uspeti i sa naše strane, kao šumarski stručnjaci,  doprineti ovom projektu i da ćemo naći pravi način koordinacije između vodoprivrednih i šumarskih poduzeća. Verujem da ćemo, svaki od nas partnera, dati svoj maksimum i prepoznati dobrosusedske odnose na svim zadacima koji slede u ovom projektu od izuzetne važnosti, kao i velike koristi za vodni režim i šumarstvo obe države.“Obeležavanju početka realizacije projekta FORRET prisustvovali su i pomoćnik ministra poljoprivrede Ivica Francetić, član uprave Hrvatskih šuma Ante Sabljić, predstavnici javnih ustanova za upravljanje zaštićenim delovima prirode, Udruga Slap, WWF Adria, HAOP, DHMZ, MUP, MORH uz ostale stručnjake i kolege iz vodoprivrednih preduzeća obe države.

Po završetku obeležavanja početka, održana je i sednica Upravnog odbora projekta FORRET.