Dana 21.marta, širom planete je obeležen Međunarodni dan šuma,  u cilju promovisanja svesti o značaju i vrednosti šuma. Tema ovogodišnjeg Međunarodnog dana šuma nosila je naziv “Šume i inovacije: Nova rešenja za bolji svetˮ.

Centralni događaj kojim je obeležen Međunarodni dan šuma održan je na prostoru JP “Vojvodinašume“ u lovačkoj kući “Karakuša”. Događaju su prisustvovali predstavnici ministarstva, JP “Srbijašume” I JP “Vojvodinašume”, nacionalnih parkova, Zavoda za zaštitu prirode, Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, Šumarskog fakulteta u Beogradu, Instituta za šumarstvo, Instituta za nizijsko šumarstvo I životnu sredinu I privatnih firmi u sektoru šumarstva. Tokom održane manifestacije održane su demonstracije savremenih tehnoloških rešenja uključujući dronove, mašine za mehanizovanu sadnju, senzora za utvrđivanje vitalnosti šumskih ekosistema I brojne druge inovativne tehnologije. Nakon demonstracija, emitovan je promotivni film JP “Vojvodinašume” i održane su prezentacije u vezi sa primenom inovativnih rešenja.

Obeležavanje Međunarodnog dana šuma 21. 03. 2024.g. u Lovačkoj kući ,,Karakuša” dokumentarni zapis JP ,,Vojvodinašume“.
https://youtu.be/VauspgacxEg

Direktor JP ,,Vojvodinašume“ Roland Kokai – Međunarodni Dan šuma 21.03.2024.g. – izjava na srpskom jeziku.
https://youtu.be/kQmpAtqGuIQ

Direktor JP ,,Vojvodinašume“ Roland Kokai o obeležavanju Međunarodnog dana šuma i ulaganju u nove tehnologije, izjava na mađarskom jeziku.
https://youtu.be/47JxlIo93Gg

Direktor Uprave za šume u Ministarstvu poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede, Saša Stamatović o Međunarodnom danu šuma.
https://youtu.be/OrkANb3SZYs

Organizacija UN prirode i hrane u Srbiji – Predrag Jović o Međunarodnom danu šuma 21.03.2024.g.
https://youtu.be/BRsN8gzNsCA

AKTIVNOSTI U ŠUMSKIM GAZDINSTVIMA JP „VOJVODINAŠUME“ POVODOM MEĐUNARODNOG DANA ŠUMA

Međunarodni dan šuma se svake godine 21. marta obeležava širom planete, u cilju promovisanja svesti o značaju i vrednosti šuma. Više od pola veka, na ovaj dan, a u ime početka proleća i buđenja prirode, organizuju se razne aktivnosti, naglašava se uloga šuma u borbi protiv klimatskih promena, očuvanju voda, i pružanju resursa za održiv razvoj.

Već tradicionalno, stručnjaci JP „Vojvodinašume“ u svim šumskim gazdinstvima nekoliko dana ranije realizuju radionice sa predškolcima i osnovcima različitog uzrasta, kako bi im u neposrednoj komunikaciji i kroz druženje u prirodi na interesantan i prigodan način približili ovu temu i spoznaju da su u celoj priči upravo oni važni kao akteri.

Učešće flore i faune u ekosistemu šuma ključno je za očuvanje biološke ravnoteže i biodiverziteta.

Kroz timski rad, spontano se budi zajednički osećaj odgovornosti prema životnoj sredini.

Deca rado uče o prirodi u prirodi, upoznaju se sa autohtonim vrstama listopadnog drveća, sa njihovim biološkim ciklusom, značajem za prostor u kome rastu kao i za čoveka.