U periodu od 12. – 14.04.2019. godine u Gornjoj Radgoni (Slovenija) održan je 11. Međunarodni sajam lova, ribolova i prirode na kome je učestvovalo JP“Vojvodinašume“ sa svojom agencijom za lovni, ribolovni i prirodnjački turizam „Vojvodinašume-turist“. Od 2006.godine JP“Vojvodinašume“ učestvuje na sajmu lova u Gornjoj Radgoni koji je u kategoriji regionalnih sajmova najznačajniji sa više od 14.000 posetilaca. Nastup JP“Vojvodinašume“ na sajmu lova  bio je jedan od najbolje pripremljenih nastupa, a naš štand je posetio i Predsednik skupštine Slovenije Mr Dejan  Židan.

 Slovenija je značajno emitivno lovno-turističko tržište sa koga svake godine značajan broj slovenačkih lovaca sada već tradicionalno dolazi u lov u lovišta JP“Vojvodinašume“. Osim lovnog turizma, Slovenija ima razvijen ribolovni i prirodnjački (green) turizam i njihova iskustva iz ovih specifičnih segmenata turizma možemo da primenimo na naša ribolovna područja i zaštićena prirodna dobra.