U periodu od 25. do 27. 04. 2017. godine, u Dunakiliti (Mađarska), održana je međusektorska konferencija na temu „Zaštita prirode i upravljanje plovnim putevima na reci Dunav“ u okviru projekata DANUBEparksCONNECTED i Danube STREAM. Učešće na konferenciji su imali predstavnici većine partnera sa oba projekta, a predstavnici našeg preduzeća bili su dr Miljan Velojić i Ivana Vasić.Fokus ove konferencije bilo je povezivanje rečne morfologije (definisanje i očuvanje „divljih ostrva“) sa upravljanjem plovnim putevima na reci Dunav.

Drugog dana konferencije, održani su okrugli stolovi na temu održavanja plovnih puteva, “divljih ostrva” i saradnje između zaštite prirode i upravljanja plovnim putevima. Na kraju, terenska poseta Nacionalnom parku Fertő-Hanság bila je još jedna prilika da se omogući komunikacija između međusektorskih aktera.