U organizaciji Šumarskig fakulteta Univerziteta u Beogradu, na planini Tari, u intervalu 26-30. 05. 2009. godine, održana je međunarodna konferencija pod naslovomGLOBAL CHANGE– CHALLENGES FOR SOIL MANAGEMENT – From degradation – Through soil and water conservation – To sustainable soil management.Konferencija je inicirana od strane Odseka za ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa (Katedra za bujice i eroziju). Konferencija je bila prilika da se sa jedne strane prikažu dugogodišnja iskustva u radu na uređenju bujica i zaštiti zemljišta od erozije u Srbiji, a sa druge strane da se razmene iskustva iz ove oblasti sa stručnjacima i naučnicima iz celog sveta.  Imajući u vidu sve prisutnije klimatske promene, koje će povećanjem učestalosti ekstremnih pojava (suše, poplave, dezertifikacija i dr.) imati sve negativnije posledice na životnu sredinu, nameće se zaključak da će radovi na zaštiti zemljišnih i vodnih resursa sve više dobijati na značaju. Erozija i bujični tokovi izazivaju štete celokupnoj privredi i društvu u celini. Šumarstvo kao privredna grana, takođe, trpi značajne štete od erozije zemljišta i bujičnih poplava. Stim u vezi, metode i objekti za kontrolu ovih štetnih procesa, ustvari, pripadaju tzv. šumarskom inženjeringu. Potvrda tome je i činjenica da su stručnjaci školovani na šumarskim fakultetima kod nas i u većini zemalja Evrope glavni protagonisti borbe protiv erozije (vodne i eolske). Glavne teme konferencije bile su:

  • Globalne promene i degradacija zemljišta;
  • Upravljanje vodama;
  • Erozija zemljišta, transport nanosa i procesi sedimentacije;
  • Kontrola erozije i bujičnih tokova u izmenjenim uslovima životne sredine;
  • Dezertifikacija;
  • Socio-ekonomski, zakonski i institucionalni aspekti konzervacije zemljišta i voda;
  • Implementacija globalnih i regionalnih projekata;
  • Rad mlađih istraživača.

Na Konferenciji su učestvovali, pored naših, stručnjaci i naučnici iz preko 30 zemalja  sveta. Predstavnik našeg Preduzeća bio je mr Miljan Velojić.