Međunarodna konferencija o očuvanju i zaštiti Crne topole u okviru „DANUBEPARKS step 2.0“ projekta, održana je 24. aprila u Novom Sadu u organizaciji Javnog preduzeća „Vojvodinašume“.

Konferencija je okupila preko 100 učesnika kojima je predstavljen dvogodišnji rad na istraživanju crne topole 17 partnerskih institucija iz 8 država kroz koje protiče reka Dunav.