U periodu od 08. 07. do 10. 07. 2008. godine na Andrevlju u okviru NP “Fruška gora”, održana je međunarodna radionica pod nazivom “Needs and Priorities for Research and Education in Biotechnology applied to emerging Environmental Challenges in SEE Countries” (Potrebe i prioriteti za istraživanja i obrazovanje u biotehnologiji koja se primenjuju prilikom sve većih izazova u životnoj sredini u zemljama jugoistočne Evrope), kao prvi sastanak radne grupe u okviru programa radno nazvanog “Building capacity in Biotechnology for Research and application in a Changing Environment” (Izgradnja kapaciteta u biotehnologiji za istraživanja i primenu u promenama životne sredine) u organizaciji UNESCO kancelarije iz Venecije i Instituta za nizijsko šumartsvo i životnu sredinu iz Novog Sada. Učešće na ovom skupu imali su predstavnici zemalja u regionu i to: Bugarske, BiH, Italije, Makedonije Mađarske, Rumunije i domaćina Srbije.

Predstavnici našeg preduzeća bili su dr Zoran Tomović, mr Miljan Velojić i Slađana Dabić.  Plenarni deo rada sadržao je prezentacije po pozivu na temu održivog razvoja, održivog korišćenja prirodnih resursa, ekološkog inženjeringa, kontrole vodne i eolske erozije, salinizacije, dezertifikacije itd. Radionica je podrazumevala i rad u grupama u cilju definisanja prioriteta istraživanja i obrazovanja, kao i preporuka u pogledu prevazilaženja konflikata između učesnika u zaštiti i korišćenju prirodnih resursa, pre svega, zemljišta.   Program rada predviđao je i posetu lokalitetu Deronje u okviru GJ Branjevina, ŠU Odžaci, ŠG Sombor, JP “Vojvodinašume” Petrovaradin u cilju obilaska slanih zemljišta i napora šumara da ih privedu šumskim ekosistemima (pošumljavanje slatina).   U toku trajanja radionice, učesnici su imali priliku da razmene iskustva iz svojih zemalja vezana za samu temu radionice i da uspostave kontakte za dalju saradnju.