U okviru saradnje sa Šumarskim fakultetom Univerziteta u Beogradu, katedra Semenarstva, rasadničarstva i pošumljavanja, na području Deliblatske peščare u gazdinskoj jedinici „Deliblatski pesak – Korn“ 25/e odeljenje, 28.12.2021. godine je ogledno posađeno 1000 komada sadnica hrasta medunca (Quercus pubescens Willd.).

Sadnice su proizvedene u lejama Šumarskog fakulteta, stare su 2 godine i predstavljaju rezultat naučnoistraživačkog rada profesorke Mirjane Šijačić – Nikolić i njenog stručnog tima.

Na terenu je radilo ukupno četrdeset volontera delegiranih iz šumskog gazdinstva „Banat“ – Služba za planiranje i gazdovanje šumama, iz šumske uprave „Banatski Karlovac“, kao i iz direkcije JP „Vojvodinašume“.

Iako hrast medunac dobro raste na toplim, propusnim, plitkim i suvim staništima, u peščarskim uslovima će narednih godina imati težak zadatak da se prilagodi i opstane. Kontinuiranim praćenjem i naučnim istraživanjem očekivani su rezultati koji će biti dragoceni za praksu.