INFORMACIJA: NABAVKA NAJSAVREMENIJIH TEHNIČKIH SREDSTAVA U OKVIRU JP VOJVODINAŠUME:

Javno preduzeće „Vojvodinašume“ nabavilo je za potrebe izvođenja radova u šumarstvu dve savremene mašine:

  1. Harvester “John Deere” 1470 G u ŠG Novi Sad
  2. Letilica (dron) DJI Agras T – 30 2023g

Mašine su predstavljene u Šumskoj upravi Begeč, a direktor g-din Roland Kókai je tom prilikom naglasio da Preduzeće uspeva i na polju mehanizacije da drži korak sa savremenim trendovima u šumarstvu. Nabavkom savremene mehanizacije se, osim povećanja produktivnosti, uslovi rada humanizuju pošto  najteže i najopasnije poslove preuzimaju mašine. Poznato je da radnici u šumarstvu vrše poslove koji su po težini i uslovima rada odmah iza rudarskih poslova.

Harvester predstavlja najsavremeniju multifunkcionalnu mašinu za seču i izradu drvnih sortimenata, ovo je prva ovakva mašina u Šumskom gazdinstvu „Novi Sad“ a ukupno šesti harvester u sistemu JP „Vojvodinašume“. Jedan harvester u radu može da zameni 15 sekača motornom testerom u toku dana, što je posebno važno u svetlu činjenice da je deficit ove vrste radne snage sve izraženiji. Mašina obezbeđuje najbolje moguće uslove rada za tu vrstu posla. Rukovaoc na harvesteru i sekač motornom testerom obavljaju praktično istu vrstu posla, ali rukovaoc na harvesteru obavlja svoj posao u klimatizovanoj, zvučno izolovanoj kabini, dok sekač motornom testerom radi na otvorenom i konstantno izložen je različitim nepovoljnim uticajima.

Od suštinskog značaja za integralno gazdovanje šumama odnosno proces obnove šuma je da se seče obnove šuma sprovedu blagovremeno i sveobuhvatno. Upotrebom Harvestera, seče obnove se sprovode nekoliko puta efikasnije što omogućava Javnom preduzeću „Vojvodinašume“ da dodatno unapredi proizvodnju, odnosno da se drvo, kao ekološki najprihvatljivija sirovina i gorivo isporučuje svim zainteresovanim stranama u planiranim količinama, uz poštovanje pravila struke i obezbeđivanje održivosti. Šume, kao dobro od opšteg interesa moraju se održivo koristiti, obnavljati i negovati a krajni cilj je unapređenje opšteg stanja naših šuma.

Nabavka najsavremenije letilice (drona) za hemijsko tretiranje sadnica predstavlja prvu upotrebu ovakve mašine u šumarstvu u Srbiji. Letilica se koristi za hemijsko tretiranje u cilju zaštite mladih šuma od štetnih uticaja. Dosadašnja praksa je da se u poslovima zaštite šuma koriste atomizeri (traktorski vučeni i nošeni, kao i leđni) i leđne prskalice.

Upotreba drona će, osim povećanja učinka, bolje aplikacije sredstava.. i sl., učiniti da proces tretiranja mladih šuma hemijskim sredstvima bude značajno bezbedniji po radnike koji rade na tim poslovima, pošto smanjuje kontakt sa hemikalijama na najmanju moguću meru.

Važno je spomenuti da ovakva mašina obezbeđuje i najbolje ergonomske uslove rada tj. radnik  (rukovaoc) ima gotovo savršene uslove za rad.

Roland Kokai direktor JP ,,Vojvodinašume“ – o Harvesteru i Dronu u Begeču – izjava na srpskom jeziku LINK
https://youtu.be/WDJC4JG5xO0

Roland Kokai direktor JP ,,Vojvodinašume“ – o Harvesteru i Dronu u Begeču – izjava na mađarskom jeziku LINK
https://youtu.be/AlgIWSu2G9Q

Novi Harvester i Dron u Begeču dokumentarni zapis JP ,,Vojvodinašume“ LINK
https://youtu.be/SS1zLMH_T0k