U periodu od 05. 02. do 06. 02. 2009. god. na Divčibarama održan je skup (nacionalne konsultacije) u cilju izrade Nacionalne strategije biodiverziteta i akcionog plana. U plenarnom delu, iznete su osnovne informacije o projektu i procesu izrade strategije biodiverziteta i akcionog plana, uspostavljanju Clearing house mehanizma za biodiverzitet u Srbiji i prezentaciji preseka stanja biodiverziteta u Srbiji. Rezultati rada ovog skupa su bili identifikacija nedostataka i predlog strateških ciljeva i mogućih akcija. U okviru glavnih nedostataka identifikovani su sledeći nedostaci:

 • Nedovoljno izgrađeni kapaciteti nadležnih organa i institucija;
 • Neadekvatna zakonska regulativa i neusaglašenost sektorskih zakona;
 • Neprimenjivanje postojećih zakona;
 • Niska svest javnosti o značaju biodiverziteta i učešće javnosti u rešavanju konkretnih problema;
 • Nedostupnost informacija;
 • Nedostatak obrazovnih programa za različite ciljne grupe;
 • Neadekvatni ekonomski instrumenti;
 • Nedostatak saradnje među sektorima i nejasna raspodela nadležnosti;
 • Nepostojanje sistematskih istraživanja i monitoringa;
 • Nepostojanje adekvatne implementacije međunarodnih konvencija;
 • Neadekvatan inspekcijski nadzor i mala ovlašćenja inspekcije;
 • Nepostojanje adekvatne podsticajne i kaznene politike;

Sporo donošenje zakona i podzakonskih akata koji regulišu ovu oblast.Učešće na ovom skupu imali su predstavnici gotovo svih relevantnih institucija iz naše zemlje iz oblasti zaštite životne sredine, zaštite prirode i održivog korišćenja prirodnih resursa. Predstavnik našeg Preduzeća bio je mr Miljan Velojić.