U periodu od 14. 05. do 15. 05. 2009. god. u lovačkom dvorcu Kaštel Ečka, održan je drugi skup (nacionalne konsultacije) u cilju izrade Nacionalne strategije biodiverziteta i akcionog plana. Rezultati rada ovog skupa su bile aktivnosti na identifikaciji strateteških ciljeva i mogućih akcija. Na osnovu identifikovanih nedostataka, kao i predloženih aktivnosti, pripremljen je prvi nacrt strateških ciljeva:

  1. Implementiran sistem unapređene i efikasne politike i zakonodavstva u oblasti zaštite biodiverziteta;
  2. Dostignut adekvatan kapacitet svih učesnika relevantnih za sprovođenje sistema zaštite i unapređenje biodiverziteta  u svim sektorima;
  3. Društveni i ekonomski razvoj usaglašen sa interesima zaštite biodiverziteta i bioloških resursa;
  4. Unapređeno razumevanje i koordinacija informacija o biodiverzitetu;
  5. Dostignuta visoka svest javnosti o značaju očuvanja biodiverziteta i posledicama ugrožavanja;
  6. Unapređen sistem upravljanja prirodnim dobrima.Prvi nacrt strateških ciljeva je urađen na dovoljno opštem nivou tako da može u perspektivi obuhvatiti što veći broj ciljeva specifičnih za pojedine oblasti.

Učešće na ovom skupu imali su predstavnici gotovo svih relevantnih institucija iz naše zemlje iz oblasti zaštite životne sredine, zaštite prirode i održivog korišćenja prirodnih resursa. Predstavnik našeg Preduzeća bio je mr Miljan Velojić.