Na sajmu „LORIST 2005“ , 1. oktobra, JP „Vojvodinašume“ je dobilo sledeće nagrade:- II nagradu Privredne komore Srbije za dizajn- Gran Pri Novosadskog sajma sa velikim peharom i tri zlatne medalje za

– postavku Zaštićenog prirodnog dobra SRP „ Gornje podunavlje“- kolekciju trofeja jelena koje su odstrelili strani lovci turisti- postavku štanda preduzeća

Uručenje druge nagrade PKS za dizajn

Uručenje priznanja sa velikim šampionskim peharom Novosadskog Sajma direktorku preduzeća

Uručenje priznanja Diteru Šramu, predsedniku CIC-a od strane direktoke Marte Takač