JP „Vojvodinašume“ se tradicionalno pojavljulje na sajmu LORIST. Na 50. međunarodnom sajmu LORIST JP „Vojvodinašume“ se predstavio sa lovačkim štandom u hali 1, sa štandom Vojvodinašume-Turist u Master hali, koja je bila i promocija nove turističke agencije u sklopu JP „Vojvodinašume“ kao i sa dva specijalizovana restorana, lovački restoran „4 Jelena“ i ribolovački restoran „4 Soma“.

JP „Vojvodinašume“ je dobitnik 2 velika pehara i 5 velikih zlatnih medalja sa 50. međunarodnog sajma LORIST.

  • Veliki šampionski pehar je osvojen za zapažen nastup na Sajmu LORIST.
  • Pehar Novosadkog Sajma za dugogodišnje unapređivanje lovnog turizma na prostoru AP Vojvodine
  • Velika zlatna medalja za izložbu eksponata na štandu JP „Vojvodinašume“
  • Velika zlatna medalja za eksponat „Borba veprova u sezoni parenja“
  • Velika zlatna medalja za restorane „4 Jelena“ i „4 Soma“
  • Velika zlatna medalja za eksponat sačinjen od odbačenih jelenskih rogova
  • Velika zlatna medalja za korporativni nastup JP „Vojvodinašume“ u Hali broj 1

Nagrade JP „Vojvodinašume“ na lovačkom štandu

Eksponat „Borba veprova u sezoni parenja“