U okviru pojačnih aktivnosti ribočuvarske službe JP “Vojvodinašume“, 23. 05. 2017. godine je na ribolovnim vodama Dunava od 1.233 do 1.187 km izvršena velika akcija kontrole ribarskih područja „Srem“ i „Koviljsko-petrovaradinsk rit“.

 Akcija je izvršena sa 7 čamaca i 14 zaposlenih iz Sektora za lovstvo i ribarstvo.

U toku kontrole ribarskih područja, pronađeno je 27 neobeleženih mreža i 19 bubnjeva koji su tom prilikom zaplenjeni i podnete su 3 prekršajne prijave protiv lica koji su zatečeni u krivolovu.

Akcije pojačanih kontrola na svim ribarskim područjima koje koristi JP “Vojvodinašume“ će se nastaviti i u narednom periodu.