U nastavku pojačnih aktivnosti Ribočuvarske službe JP “Vojvodinašume“, 24. jula 2015. godine na ribolovnom području „Apatin“ od 1400-1416 km;1382-1400 km u ukupnoj dužini od 34 km i Monoštorski dunavac na potezu Rokaš-Franjina skela, izvršena je velika akcija kontrole ribolovnih područja.

rib 5

rib 3

Akcija je izvršena sa 3 čamca i 9 zaposlenih iz Sektora za lovstvo i ribarstvo. Tom prilikom kontrolisan je ribolovački alat, ribolovačke dozvole, kontrola Zakonom propisane veličine ulovljenih primeraka plemenite ribe.

rib 2

Ukupno je kontrolisano 38 sportskih ribolovaca i tom prilikom zbog uočenih  nepravilnosti  izrečne su 14 opomene. Nepravilnosti su se odnosile na upotrebu većeg broja ribolovačkih štapova (dozvoljena je makismalna upotreba tri štapa) i ulov riba ispod propisane dužine.

rib 4

Tokom kontrole ribolovnoh područja pronađen manji broj neobeleženih mreža koje su tom prilikom zaplenjene. Akcije dodatne kontrole ribolovnih područja sprovodiće se kontinuirano u narednom periodu na svim ribolovnim područjima kojima gazduje JP “Vojvodinašume“.

rib 1