Republika Slovačka, odnosno region Bratislava, 08. i 09.07.2016. g.   bila  je organizator 7. Evropskog samita regiona i gradova. Evropski samit regija i gradova, koji se organizuje svake dve godine, okuplja učesnike sa svih nivoa vlasti u Evropi. Po broju učesnika, sadržaju i pratećim događajima, samit je bio jedan od najvećih događaja slovačkog predsedavanja EU a takođe i predsedavanja Slovačke Dunavskom strategijom u 2016. g.

rtgb

Javni događaj se održao u neposrednoj blizini reke Dunav, ispred Slovačkog nacionalnog teatra, koje je bio i glavno mesto održavanja samita čime se osigurala interakcija između učesnika i šire javnosti.

Sa namerom da se angažuju i zemlje Dunavskog regiona, pored zvaničnog dela samita, organizovani su i događaji namenjeni široj publici čija je tema voda, njen značaj i  zaštita, kao i inovacije koje će unaprediti njene potencijale. Prateći deo samita  kombinovao je ekspertske debate predstavnika evropskih regiona i inovatora i inicijativa, socio-kulturne programe i turistička predstavljanja regiona.
image-0

JP „Vojvodinašume“ zajedno sa Turističkom Organizacijom Srbije je na zajedničkom štandu predstavilo prirodne i turističke potencijale Vojvodine i Srbije. Podelom promotivnih materijala preduzeće je istaklo i značaj zaštićenih područja kao i lovnog turizma.  Delegaciju JP „Vojvodinašume“ je predvodila Snežana Kovač, pomoćnik direktora za šumarstvo sa saradnicima.

hjk