Treći sastanak Nadzornog odbora i radionica o Zajedničkoj strategiji za Integralne planove upravljanja za zaštićena područja, održani su 15. i 16. Aprila u Italiji. Prvi deo radionice o Zajedničkoj strategiji je obuhvatio plovidbu duž delte reke Po koja ima status regionalnog parka. Drugi deo radionice i Nadzorni odbor su održani u Veneciji.

Fokus ovih događaja je bio na predstavljanju smernica za pripremu plana upravljanja za zaštićena područja, smernica za ekonomsko vrednovanje prirodnih dobara, smernica za pripremu biznis plana, smernica za učešće interesnih grupa i smernica za pripremu strategija za povezivanje zaštićenih područja. Kroz interaktivni rad dobijeni su komentari i konkretni predlozi za unapređenje samih smernica. Takođe predstavljeni su i administrativni aspekti dosadašnjeg sprovođenja projekta (izveštaj o napretku projekta, monitoring i procena, komunikacija) kao i naredne aktivnosti na projektu.