Peti sastanak Nadzornog odbora Natreg projekta održan je 09. i 10. Novembra u Gracu (Austrija). S obzirom da se ušlo u drugu trećinu sprovođenja projekta, ovaj sastanak Nadzornog odbora je za cilj imao pregled dosadasnjih rezultata aktivnosti svih projektnih partnera. Predstavnici partnerskih institucija dali su pregled aktivnosti iz projektnih paketa koji se odnose na treninge i transfer znanja, pripreme planova upravljanja i komunikaciju rezultata projekta.

U skladu sa planom i dinamikom aktivnosti na projektu, predstavnici JP “Vojvodinašume” su na sastanku najavili i predstavili program završne konferencije Natreg projekta koja će se održati u junu 2011. godine u Novom Sadu. Drugi dan sastanka u Gracu obuhvatio izlaganje predstavnika Evropske komisije i CIPRA na temu “Green infrastructure” i terenski obilazak reke Mure i projekat regulisanja jednog dela njenog toka. Predstavnici preduzeća na ovom sastanku su bili Ivana Vasić, Miljan Veljić, Branislav Seratlić i Snežana Kovač.