Šumarski institut iz Jastrebarskog je u saradnji sa European Forest Institute iz Finske organizovao radni sastanak (EFISEE Working Meeting): „Cooperation of Forest Science In South-East Europe“ u Varaždinu u vremenu od 26-28 novembra. Na radnom sastanku su učestvovali predstavnici šumarskih institucija svih zemalja Jugoistočne Evrope. Javno preduzeće „Vojvodinašume“ su predstavljali direktor preduzeća Marta Takač i pomoćnik direktora za razvoj Zoran Tomović. Teme sastanka su bile osnivanje Regionalne kancelarije Evropskog šumarskog instituta za područje Jugoistočne Evrope i osnivanje međunarodnog časopisa „SEEFOR“  za područje Jugoistočne Evrope.