Na prostoru Autonome Pokrajine Vojvodine uočen je problem sušenja stabala u listopadnim šumama. Zbog velike suše prethodnih godina šume su fiziološki oslabile zbog čega je ove godine povećan broj sasušenih stabala.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede uputilo je instrukciju svim sopstvenicima i korisnicima šuma da prate stanje na terenu i preduzmu zakonom propisane mere zaštite kada je ovakva situacija u pitanju. Javno preduzeće „Vojvodinašume“ je angažovalo Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu kako bi se pronašli neposredni uzroci sušenja šuma i preporučile dalje mere za sprečavanje i ublažavanje ove pojave.

Ovakvim društveno odgovornim poslovanjem JP „Vojvodinašume“ će sačuvati dom brojnim zaštićenim biljnim i životinjskim vrstama, ali će i budućim generacijama ostaviti najlepše šume koje će svojim ambijentom pružiti uslove za lepši i zdraviji život.