U sredu, 31.08.2016. godine, JP „Vojvodinašume“ je zajedno sa udruženjem TERRA’S iz Subotice, sprovelo akciju sakupljanja otpada na delu gazdinske jedinice „Subotičke šume“, koja se graniči sa naseljem u Kelebiji.

sajt7

sajt9

Svesni negativnog uticaja koje otpad ima na zdravlje ljudi kao i na životnu sredinu uopšte, zaposleni u Šumskoj upravi „Subotica“ su ličnim primerom želeli da pošalju poruku građanima da svaki pojedinac može i treba da doprinese kako bi ova Planeta bila bolje mesto za život.

sajt5

sajt4