Očišćeni: rub šume u blizini Edukativnog centra na Deliblatskoj peščari; Specijalni rezervat prirode “Obedska bara”; divlja deponija na području Begeča i rub šume prema graničnom prelazu „Kelebija“

Povodom akcije Nedelja za čistiju Vojvodinu,  koju sprovodi Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, u saradnji sa javnim preduzećima, Pokretom gorana,  Gradom Novim Sadom, kao i brojnim lokalnim samoupravama, u JP ,,Vojvodinašume“ je organizovano sakupljanje smeća na području: Deliblatske peščare, Obedske bare, Begeča i Subotičke peščare.  U neposrednoj blizini Edukativnog centra „Čardak“, u SRP „Deliblatska peščara“, očišćen je rub šume.   Akcija je realizovana u ponedeljak, 24.06.2019. godine.

U Šumskom gazdinstvu Sremska Mitrovica, smeće je sakupljano u Specijalnom rezervatu prirode “Obedska bara”, na potezu od Obreža do Kupinova. U akciji čišćenja učestvovali su zaposleni u Šumskoj upravi “Kupinovo”, Šumskom gazdinstvu „Sremska Mitrovica“ i direkciji Preduzeća.

Na području Begeča, u okviru iste Akcije, zaposleni u ŠG „Novi Sad“, danas su uklonili divlju deponiju.

Tokom sutrašnjeg dana, na području ŠG „Sombor“, zaposleni u ovom ogranku Preduzeća  čistiće pojas pored šume u blizini graničnog prelaza „Kelebija“.