Vrhunska tehnologija se ogleda u primeni višefunkcionalnih mašina  u koje su ugrađena najnovija tehnička rešenja i informacione tehnologije. Višefunkcionalne mašine u seči i izradi drvnih sortimenata primenjuju se u sve većem broju zemalja svetu. Mehanizovanje radova u iskorišćavanju šuma je veoma značajno, sa aspekta troškova proizvodnje, a i na planu humanizacije rada.

 

TV Pančevo – „Harvester“ za Vojvodinašume „Banat Pančevo“

Upravo iz ovih razloga JP „Vojvodinašume“ ŠG „Banat“ Pančevo odlučilo se za nabavku Harvestera koji će raditi širom Banatskog šumskog područja. U protekle tri godine na prostoru ŠG „Banat“ povremeno je radio Harvester iz ŠG Sremska Mitrovica i upravo vođeni tim iskustvima šumarski stručnjaci iz ovog dela preduzeća u koordinaciji sa  Direkcijom JP „Vojvodinašume“odlučili su se za nabavku ove multifunkcionalne mašine. Primopredaja harvestera izvršena je u Pančevu u RJ „Mehanizacija“  14.jula 2018. godine.

Ovo je četvrta kapitalna investicija ove vrste u JP “Vojvodinašume” I kao i prethodna izvršena je sopstvenim sredstvima iz redovnog poslovanja