JP Vojvodinašume kupilo je novu multifunkcionalnu mašinu, John Deer Harvester, čija je primopredaja i prezentacija obavljena 26. juna u Šumskom gazdinstvu Sremska Mitrovica u mehanizaciji Morović. Ovo je treća kapitalna investicija ove vrste i izvršena je sopstvenim sredstvima iz redovnog poslovanja. Prvi Harvester koji je pokazao izuzetnu isplativost kupljen je 2008 g. a drugi 2016 godine. Prema rečima direktorke JP ,,Vojvodinašume“ Marte Takač, ova mašina olakšava seču i izradu stabala, i omogućava izvršenje planskih zadataka u šumarstvu i pored raznih proceduralnih ograničenja.

Harvester je mašina koja vrši seču stabala i izradu drvnih sortimenata, a jedan od najznačajnijih efekata Harvestera je humanizacija posla, s obzirom da je posao sekača jedan od najtežih. Opremljena je savremenim agregatima, te nema negativnog uticaja na okolinu. Direktor sektora za korišćenje šuma Pera Dobrojević je naglasio da je stručni tim JP ,,Vojvodinašume“ i te kako osposobljen, kada je reč o  upravljanju  Harvesterom. To su potvrdili i međunarodni sertifikati naših ekipa.


Harvester je multifunkcionalna mašina vredna pola miliona eura koja se koristi u savremenom šumarstvu u svetu i koja olakšava posao radnicima JP ,,Vojvodinašume“.