JP Vojvodinašume kupilo je novu multifunkcionalnu mašinu, John Deer Harvester, čija je primopredaja i prezentacija obavljena 6. juna u Šumskom gazdinstvu Sremska Mitrovica u mehanizaciji Morović. Ovo je druga mašina tog tipa koju je preduzeće kupilo, s obzirom da je prva kupovina 2008. pokazala pozitivne efekte.

JD_1

Harvester je mašina koja vrši seču stabala i izradu drvnih sortimenata, a jedan od najznačajnijih efekata Harvestera je humanizacija posla, s obzirom da je posao sekača jedan od najtežih. Ova mašina olakšava seču i izradu stabala, i omogućava izvršenje planskih zadataka u šumarstvu i pored raznih proceduralnih ograničenja. Opremljena je savremenim agregatima, te nema negativnog uticaja na okolinu.oo

Harvester je multifunkcionalna mašina vredna pola miliona eura koja se koristi u savremenom šumarstvu u svetu i koja olakšava posao radnicima JP Vojvodinašume.