Na poligonu RJ “Mehanizacija“, dipl.inž. Aleksandar Obradović, direktor ŠG“Banat“-Pančevo i dipl.inž.Milenko Ilić, pomoćnik direktora za korišćenje i mehanizaciju svečano su pustili u rad novu šumsku ekipažu.Ovom događaju prisustvovali su mehanizatori iz čitavog preduzeća, kao i predstavnici proizvođača komponenata ekipaže.Ekipažu čine traktor SAME,Laser 130, dizalica LOGLIFT 60F i prikolica FLUID-UTVA 12t.

Ovo je prva ekipaža sastavljena iz ovih komponenti ,što će svakako predstavljati jedno novo i veliko iskustvo kako za JP “Vojvodinašume“, tako i za proizvođače komponenata.