Vojvodina će na više od 26,7 miliona kvadrata dobiti novu šumu. Radnici JP „Vojvodinašume“ krajem 2014. i početkom 2015. godine posadiće 715.480 sadnica različitog drveća na područjima kojima gazduje. Na 2.251 hektaru radi se obnavljanje šuma, a što je još važnije, biće pošumljeno novih 437 hektara zemljišta u Vojvodini.

O koliko obimnom poslu se radi najbolje govori podatak da će za pošumljavanje i obnovu biti potrebno 71.200 radnih sati, što je dovoljno da se obavi 5.476 letova od Beograda do Njujorka, pošto let u jednom pravcu traje 13 sati. Za to vreme može se automobilom dvaput obići Zemlja oko Ekvatora (40.091km), ako se neprestano vozi prosečnom brzinom od 100 kilometara na sat.

U narednim mesecima biće posejano 278 tona semena hrasta lužnjaka, 510.000 sadnica topole, 15.200 sadnica bele topole, 47.000 sadnica crnog bora, 29.000 sadnica poljskog jasena, 84.500 sadnica vrbe, 28.200 komada sadnica bagrema, 280 sadnica crne topole i 1.300 sadnica crnog oraha. (ukuno 715.480 sadnica). Pošumljavanje će biti najobimnije u Banatu. Sadnja će biti izvedna na 998 hektara. Obnova šuma biće izvršena na površini od 791. hektara, a podizanje novih šuma na 207 hektara.

 U Sremskom području će obnova šuma biti izvršena na 403 hektara, a podizanje novih šuma na površini od 27 hektara. U Južnobačkom okrugu šume će biti obnovljene na 697 hektara šuma, a novi šumski zasadi biće poditnuti na 125 hektara. U Severnobačkom okrugu, obnova se radi na 360, a sadnja novih šuma na 78 hektara.