JP „Vojvodinašume“ od kraja jula prošle godine intenzivno radi na sanaciji šteta nastalih od superćelijske oluje. Sanacija se u početku vršila u urbanim sredinama širom Vojvodine, a nakon toga se pristupilo sanaciji šteta u državnim šumama, pre svega u Bačkom i Sremskom šumskom području.

Obzirom na naglo povećanje obima poslova na seči, izradi ali i privlačenju drvnih sortimenata krajem 2023. godine. JP „Vojvodinašume“ sprovelo je javnu nabavku za dva forvardera “John Deere“ 1210G.

U uslovima sanacije šteta od vetra prva faza transporta drvnih sortimenata odvija se u još težim uslovima nego što je to uobičajeno i samo vrhunska savremena mehanizacija poput ove dve mašine može zadovoljiti i dinamički i bezbedonosni aspekt.

JP „Vojvodinašume“ pored povećanja efikasnosti u radu ulaganjem u savremenu mehanizaciju takođe obezbeđuju  radnicima (rukovaocima) i mnogo bolje tj. humanije uslove za rad.

Nabavkom nova dva forvardera, JP „Vojvodinšume“ sada imaju u sastavu svoje mehanizacije 26 ovakvih mašina koje predstavljaju ključnu  kariku u proizvodnom procesu, pogotovo na teškim terenima (raskvašen i vlažan teren), gde traktorske ekipaže (prilagođen poljoprivredni traktor agregiran sa prikolicom bez pogona) ne mogu da rade.

Roland Kokai direktor JP ,,Vojvodinašume“ o novom forvarderu u Moroviću izjava na srpskom jeziku
https://youtu.be/q3dHLfkCXaI

Roland Kokai direktor JP ,,Vojvodinašume“ o novom forvarderu u Moroviću izjava na mađarskom jeziku
https://youtu.be/dEGWwVzCnKo

Novi forvarder u Moroviću dokumentarni film JP ,,Vojvodinašume“
https://youtu.be/1_6Sy9pumyw