U lovištu “Ristovača“ (Bač) kojim gazduje Lovoturs, ogranak preduzeća Vojvodinašume, 5. januara 2014. godine boravila je grupa nemačkih lovaca u lovu na fazane.

Lov je realizovan na poligonskom delu lovišta koji je posebno uređen i trenutno je jedino poligonsko lovište za vrlo popularne, atraktivne i tražene „Štand“ lovove na fazane u Republici Srbiji.

Deset nemačkih lovaca je uspelo u jednom danu da odstreli 900 fazana, što predstavlja apsolutni rekod u odstrelu fazana na poligonskom delu lovišta Ristovača površine 90 hektara. Prethodni najbolji dnevni odstrel iznosio je 712 fazana i zabeležen je 2009. godine.

Gosti iz Nemačke bili su veoma zadovoljni organizacijom i načinom izvođenja lova, a naročito su bili impresionirani kvalitetom i lovnim karakteristikama lov nog fazana iz klase “PRONTA CACCIA“.

Treba napomenuti da fazanerija “Ristovača“ već duži niz godina proizvodi iz veštačkog uzgoja lovne fazane vrhunskog kvalieta. Tome treba dodati činjenicu da od 2006. godine postoji i specijalizovana volijera za podivljavanje i unapređenje letnih karakteristika fazana iz klase “PRONTA CACCIA“, ukupne površine 5,5 hektara. Fazanerija „Ristovača“ svake godine namenski proizvede kroz veštački uzgoj za potrebe lovišta Ristovača i Kaćka šuma između 8 i 10.000 fazana za lov.