Godina za nama bila je ispunjena velikim izazovima na koje smo uspešno odgovorili u nastojanju da zaštitimo sveukupni prirodni fond  koji nam je poveren. Očekujemo i u narednoj godini  nove izazove i projekte koji će nastaviti put na kome istrajavamo.

Svim saradnicima i budućim poslovnim partnerima u zemlji i inostranstvu  Želimo uspešnu i Srećnu Novu 2016 godinu.