“Novosadsko proleće” se održavalo od 13-17.03.2007.god. JP“Vojvodinašume“ kao upravljač većih zaštićenih prirodnih dobara na teritoriji Vojvodine je promovisalo SRP „Gornje podunavlje“, SRP „Koviljsko-petrovaradinski rit“, SRP „Bagremaru“ i SRP „Deliblatsku peščaru“.

16.03. 2007. god. je bio dan posvećen za SRP „Koviljsko-petrovaradinski rit“. Na izložbenom panou je bio  izložen i prezentovn projekat „Ekološka restauracija vlažnih staništa u SRP „Koviljsko-petrovaradinski rit“ na lokalitetu Kurjačka greda 2006-2010.“ Tokom dana svi zainteresovani su mogli dobiti osnovne podatke o zaštićenom prirodnom dobru uz propagandni materijal.

U 19h bila je prezentacija sa detaljnim informacijama o projektu sa opisom radova koji su uspešno urađeni tokom 2006.god., propraćeno fotografijama sa terena pre i nakon okončanih radova, kao i mapama sa planiranim lokacijama rada u narednih pet godina. Izneti su i projektni zadaci za 2007.god. Istom prilikom, prisutni su bili upoznati sa novim zaštićenim prirodnim dobrom SRP „Bagremara“, gde su izneti osnovni podaci o istom, uz prikaz fotografija kukurjaka (Eranthis hyemalis), vrste zbog koje je ovaj objekat i stavljen pod zaštitu.