Obaveštavamo sve zainteresovane da će se IV (četvrti) redovni nadzor trećeg ciklusa FSC™ sertifikacije održivog gazdovanja šumama JP “Vojvodinašume” održati u periodu od 15. do 17. marta 2022. godine prema planu sertifikacionog tela SGS Beograd d.o.o. koji će biti naknadno utvrđen.