Obaveštavamo sve zainteresovane da će se III (treća) resertifikacija četvrtog ciklusa FSC™ (FSC C021645) sertifikacije održivog gazdovanja šumama  JP „Vojvodinašume“ održati u periodu od 14. do 16. marta 2023. godine prema planu sertifikacionog tela SGS Beograd d.o.o. koji će biti naknadno utvrđen.